บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62​ ศปร. จัดคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต" ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง ก.ท.