คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้างคล้อง จ.เลย จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.