พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร ศปร.