โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท.

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.62 พล.ต.สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร. ร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. และอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ สส.ทหาร