คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>