โครงการ 1 หน่วย 1 วัด 1 โรงเรียน 1 ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ศปร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "1 หน่วย 1 วัด 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" โดยมี พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธาน ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์)