"งานวันสถาปนา สปท."

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. เข้าร่วมงานวันสถาปนา สปท. (ครบรอบ 30 ปี) ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.