บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 ศปร. จัดการบรรยายให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติตนในหัวข้อ "สุขภาพพอเพียง" โดย พล.อ.ต.พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์ ผทค.สป. ช่วยราชการ ศปร. มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคาร ศปร.