คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.