พิธี รับ - ส่ง หน้าที่

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ศปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน รับตำแหน่ง ผอ.ศปร. (ท่านใหม่) ณ อาคาร ศปร.