บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 ศปร. จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำหน่วย พิธีรับ-ส่งหน้าที่ด้านเอกสาร พิธีมอบการบังคับบัญชา ผอ.ศปร. ระหว่าง พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. (ท่านเก่า) และ พล.ท. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. (ท่านใหม่) และงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ณ ศปร.