ปฏิบัติจิตอาสา บก.ทท. ของ รอว. CAT-904 สังกัด บก.ทท.

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เข้าร่วมการปฏิบัติจิตอาสา บก.ทท. ของ รอว. CAT-904 สังกัด บก.ทท. โดยเป็นการบูรณะและทำความสะอาดบริเวณภายในและโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร ก.ท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็น หัวหน้าคณะ