พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ บก.ทท. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ บก.ทท. ประจำปี 2560 ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน ก.ท. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล บก.ทท. โดยมี พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนี้ ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการ บก.ทท. ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศล รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป