"บริจาคโลหิต"

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 กำลังพล ศปร. จำนวน 3 นายร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแก้วิกฤติ COVID-19 ณ สโมสร บก.ทท.