"พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร"

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 พล.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระ เม.ย.64) และการรายงานตัวเข้ารับราชการใน บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานฯ