"บุคคลดีเด่น"

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 พล.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก ผบ.ทสส. ในการประชุม หน.ส่วนราชการ บก.ทท. ครั้งที่ 6/64 ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น 4