"สินค้าธงน้ำเงิน"

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 ศปร. ได้นำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จากบ้านพอเพียง ศปร. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ประจำเดือน ม.ค.64 ณ บก.ทท.