"บรรยายพิเศษ"

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพิเศษ รุ่นที่ 40 จำนวน 100 นาย (ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารจากทั่วประเทศ) ณ ห้องเรียน 305 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม.