"มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นและห้องพักอาศัยดีเด่น ของ ศปร."

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 พล.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ บก.ทท. ระดับนายทหารสัญญาบัตร 1 นาย และนายทหารประทวน 1 นาย รวมทั้งมอบรางวัลห้องพักอาศัยดีเด่น ของ ศปร. จำนวน 4 นาย ประจำปี 2563 ณ ห้องรวมพล ชั้น 3 ศปร.