"ธงน้ำเงิน"

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ศปร. ได้นำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จากบ้านพอเพียง ศปร. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด “ธงน้ำเงิน” ประจำเดือน เม.ย.64 ณ บก.ทท.