"จัด จนท.ล่ามภาษาเมียนมาสนับสนุน ศปม."

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 0900-1300 ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์ คนองนึก สังกัด ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ล่ามภาษาเมียนมา ศปม. ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่ ร่วมกับทีมแพทย์ส่งผู้ป่วยฯ ที่เข้ารับการกักตัวครบแล้ว กลับบ้าน และอำนวยการการเข้ามาเอ๊กซเรย์ของผู้ป่วยชาวไทย จากทุกศูนย์ฯของสมุทรสาคร