"เยี่ยมชมนิทรรศการ"

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. มอบหมายให้ ผช.ผอ.ศปร. และ ผอ.สปก.ศปร. นำ หน.นขต.ศปร. และ กำลังพล ศปร. เข้าชมนิทรรศการ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการของหน่วยราชการและองค์การมหาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดนิทรรศการฯ ของ ศปร. ทั้งในที่ตั้งหน่วยและนอกที่ตั้งหน่วยในโอกาสต่างๆ ต่อไป