"คณะ ปธ.คกนท.64"

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 พล.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับ คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศปร. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาความรู้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสต่อไป