"ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ"

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 กรป.สปก.ศปร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมอำนวยการ การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุดสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ตอน ปกน้ำ ป้องป่า รักษาชีวิต ณ โรงเรียนบ้านเขาตระกรุบพัฒนา และชุมชนชัยพัฒนา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว