"พิธีประดับยศ"

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการของหน่วย จำนวน 1 นาย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ศปร.