"คณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)"

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผช.ผอ.ศปร. เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับ นาย วีระชัย อมรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร และลูกค้าองค์กรรัฐ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และคณะ จำนวน 8 คน เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้อย่างยั่งยืนร่วมกับ ศปร. ในโครงการ “FAI FAH” ของธนาคารทหารไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และดูการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.