"รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์"

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. และ พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผช.ผอ.ศปร. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปะจำปี 2563 สังกัด บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานฯ ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.