"บรรยายพิเศษ"

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้กับสภานักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ รู้รักสามัคคี จำนวน ๒๕๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์