"รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์"

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 สังกัด บก.ทท. ศปร. มีผู้เข้ารับพระราชทานจำนวน 3 นาย คือ ผอ.สปก.ศปร., รอง ผอ.สปก.ศปร. และ ผอ.กรป.สปก.ศปร. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.