"พิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น และการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี ๒๕๖๔"

วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔ พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น และการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ ศปร. โดยได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19