"คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส"

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.64 ศปร. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส จำนวน 55 คน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และชมการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.