"งานวันคล้ายวันสถาปนา ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครบรอบ ๗ ปี)"

วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ, พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล ณ ศปร. และ พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผช.ผอ.ศปร., พล.ต. เดชไชย บุญโสม ผอ.สปก.ศปร. เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. มอบเงินช่วยเหลือ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครบรอบ ๗ ปี)