"คณาจารย์และนักเรียนแพทย์/นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 2"

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 ศปร. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนแพทย์/นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 นาย เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และชมการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.