"พิธีประดับยศ"

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 พล.ต.สนธิเดช มุขศรี ผช.ผอ.ศปร.เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนของ บก.ทท. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีกำลังพล ศปร. ผ่านการอบรมฯ จำนวน 2 นาย ณ ห้อง 421 อาคารอเนกประสงค์ สปท. โดยมี พล.ท.วิชัย ชูเชิด รอง ผบ.สปท. เป็นประธานฯ