ที่ตั้ง ศปร.

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
9/1 หมู่ 16 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2565-8466 ,0-2565-8472
Link แผนที่ https://www.google.co.th/maps/place/