สารคดีชุด สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา

ตอน เพราะทรัพยากรธรรมชาติ..คือชีวิตราษฎร

ตอน อิ่มท้อง อิ่มใจ

ตอน นวัตกรรมไทย ลมหายใจสิ่งแวดล้อม

ตอน สวัสดิการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขภาพ

ตอน เส้นทางและการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ตอน พออยู่ พอกิน พอร่มเย็น