"พิธีแสดงความยินดีนายทหารสัญญาบัตรนายพล"

วันที่ 1 ต.ค.64 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร., พล.ท. นพดล ปิ่นทอง รอง ผอ.ศปร. และ พล.ต. วิญญ์ วิจิตรวาทการ ผอ.สปก.ศปร. เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานฯ ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.