testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

หญ้าแฝก

สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝก โดยครั้งแรกได้ทดลองปลูกที่ห้วยทราย และปรากฏว่าประสบความสำเร็จดีมาก จึงทำให้หญ้าแฝกเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทยในเรื่องของการช่วยปรับปรุงดิน ในประเทศไทย พบหญ้าแฝก ๒ ชนิด คือ หญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน ซึ่งหญ้าแฝกลุ่มจะปลูกในที่ลุ่ม ส่วนหญ้าแฝกดอนจะปลูกในที่ดอน คุณสมบัติทั่วไปของหญ้าของหญ้าแฝกทั้งสองสายพันธุ์ คือช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยดูดซับน้ำจากใต้ดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นเนื่องจากรากของหญ้าแฝก มีความยาว โดยหญ้าแฝกลุ่ม รากจะยาวถึง ๓ เมตร รวมถึงรากของหญ้าแฝกลุ่มนั้นยังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ ลักษณะใบของหญ้าแฝกลุ่มนั้นจะมีลักษณะแบนมน และมันเงา ส่วนหญ้าแฝกดอนนั้นราก จะยาว ถึง ๒ เมตร ลักษณะใบจะมีความคม ใบของหญ้าแฝกดอนนั้นยังสามารถนำไปทำแฝกมุงหลังคาได้อีกด้วย