พิธีเปิด

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ศปร. โดย พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการใน บก.ทท. และ ฝสธ.ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมและสัมมนาศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น 9 อาคาร 9 บก.ทท.