คณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 ศปร. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 200 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.