การผลิตหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท.(ศปร.) โดย พล.อ.วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. ร่วมต้อนรับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมกำลังพล บก.ทท. และ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ในการดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ สโมสร บก.ทท.