มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 1400 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องธรรมบุณย์ ชั้น 4 ศปร.