มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 1030 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ.วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. และข้าราชการ ศปร. มอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา และเงินสดจำนวน 10,000 บาทพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับมอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย