พิธีประดับยศ

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องธรรมบุณย์ ชั้น 4 ศปร.