คณะเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 ศปร. ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36 จำนวน 380 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.