พิธีเปิด

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิธีกราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ชั้น 1 อาคาร บก.ทท., พิธีสงฆ์ พิธีมอบวัตถุมงคล และของที่ระลึก ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ