การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 1400 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. ได้ดำเนินการให้บริษัท มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย U260 และ Airo Star ณ อาคาร ศปร.