เดินทางสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเละเกะกอ ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 0900-1500 พล.ต.สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. และคณะ ร่วมกับ จนท. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน และกรมองค์การระหว่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเละเกะกอเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองเมียวดี รัฐคะหยิ่น ประเทศเมียนมา