เดินทางสำรวจตลาดชุมชน ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 0630-0800 บก.ทท.(ศปร.)โดย พล.ต.สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. และคณะ ร่วมกับ จนท. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน และกรมองค์การระหว่างประเทศ เดินทางสำรวจตลาดชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองเมียวดี รัฐคะหยิ่น ประเทศเมียนมา