พิธีประดับยศ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้แก่ข้าราชการของหน่วย จำนวน ๑ นาย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องธรรมบุณย์ ศปร.